Сигурност

сигурностЛесафр е една от водещите компании в хранително-вкусовата индустрия и като такава има обособени отдели, занимаващи се с качеството на продуктите и услугите. Освен това Лесафр е първият производител на мая, чиито системи за сигурност са одобрени от независима трета страна

Кръговрат на качеството

Кръговрат на качеството

1. Очаквания на клиента

– безопасност на храната
– разнообразие от продукти, адаптирани към различните производства (традиционни  – пекарни, индустриални производители и т.н.)
– съобразени методи на съхранение и срок на годност

2. Селекция на суровини

– Лесафр гарантира, че суровинните  ни продукти са:
достъпни
– адаптирани
– качествени
– отговарящи на съотношението цена – качество

3. Производствени условия

Изборът на оборудване и мястото на инсталация са необходими условия за постигане на безупречно качество. Лесафр провежда идентични процедури по стерилизацията, почистването и филтрирането във всички свои фабрики по света, за да гарантира еднакъв стандарт и възможност за бързо обновяване на методите.
Нашите програми за качество за базирани на рисково проучване (HACCP).

4. Тестове и валидация

Множество тестове се провеждат за валидация на продуктите, преди те да бъдат пуснати на пазара (физикохимични, бактериоложни, сетивен анализ, симулация на стареене и др.)

5. Доставка

Условията на транспорт, съхранение и проследяване са оптимални за запазване качеството на продукта до самото му доставяне.

6. Оценка

Очакванията на клиента и условията за продажба на продукта се променят постоянно. Именно затова отдел Качество се стреми да оценява поотделно всеки етап от производствения процес.
Поредица от тестове и система за мониторинг са поставени с цел удовлетворяване на нуждите на клиента.

Нашите продукти

  • Прясна мая Виво (за любители) Прясна мая Фала Прясна мая Виво
  • Суха мая Saf-Pizza Суха мая Saf-Instant Gold
© 2018 - Lesaffre | Лесафр България I 1528 София, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, сграда 6, ет. 1, офис 1
office@lesaffre.bg | Тел.: +359 2 873 14 39 | Факс : +359 2 873 14 21