Лесафр България ще е домакин на КСО конференция

Photographer in Brussels, Belgium. Event Photography for JA Europe by Dani Oshi.

Photography for JA Europe by Dani Oshi.

Лесафр България ще е домакин на 2-дневна конференция на тема „Корпоративна социална отговорност“ за всички клонове на компанията от Източна и Централна Европа. Маркетолози и търговци ще се съберат на 15-16 ноември да обсъждат ключови въпроси като изграждане на КСО стратегия и как корпоративният интерес да води до ползи за обществото.

Външен лектор ще бъде Борис Колев, изпълнителен директор на Българската мрежа за корпоративна социална отговорност, който наскоро бе обявен и за един от 6-те най-добри социално значими предприемачи в Европа. Всеки от участниците в конференцията ще има възможност да представи интересни примери и практики от КСО дейностите на Lesaffre в своята страна.


Нашите продукти

  • Прясна мая Виво (за любители) Прясна мая Фала Прясна мая Виво
  • Суха мая Saf-Pizza Суха мая Saf-Instant Gold
© 2018 - Lesaffre | Лесафр България I 1528 София, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, сграда 6, ет. 1, офис 1
office@lesaffre.bg | Тел.: +359 2 873 14 39 | Факс : +359 2 873 14 21