Solub’lin – революция в пазара на подобрителите

solubl-in_visuelSolub’lin – eдна новаторска концепция без паралел в света на подобрителите
Иновативният подобрител Solub’lin , чиято технология е разработена във Франция, успешно намира приложение в Европа, а от днес – вече и в България! Заслугата за разработването ѝ е на Lesaffre, а първият завод, който я приложи беше „Хлебопроизводство“ Стара Загора.

Какво прави Solub’lin различен от останалите подобрители?
Какви са предимствата, които Soubl’in предоставя на индустриалните производители?
Как да се възползвате от предимствата на Solub’lin ?


Нашите продукти

  • Прясна мая Виво (за любители) Прясна мая Фала Прясна мая Виво
  • Суха мая Saf-Pizza Суха мая Saf-Instant Gold
© 2018 - Lesaffre | Лесафр България I 1528 София, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, сграда 6, ет. 1, офис 1
office@lesaffre.bg | Тел.: +359 2 873 14 39 | Факс : +359 2 873 14 21