Екип

Венета Писарска - екип Лесафр България

ВЕНЕТА ПИСАРСКА

Генерален Мениджър

 

Венета работи за Lesaffre International от 2002 година, първо в централата във Франция, в последствие за регионалната дирекция за Централна и Източна Европа. Завръща се в България, за да пренесе международния си опит и да поеме управлението на Лесафр България. Венета е завършила УНСС и е специализирала в един от водещите бизнес университети във Франция, EDHEC. Преди да се присъедини към екипа на Лесафр България, е работила е в сферата на международната търговия и транспорт в Нова Зеландия и Белгия. Тя е визионер и подпомага всячески производството на качествен и здравословен хляб за българския потребител.
Контакти:

v.pissarska@lesaffre.com

+359 88 739 5830

Георги Ненков - екип Лесафр България

Георги Ненков

Mениджър „Ключови клиенти“

Георги Ненков е завършил Пловдивския университет, специалност „Химия”. Близо 20 години работи за международна търговска верига в България, Украйна и Казахстан на ръководни позиции в направления като продажби и развитие на клиентската база данни. Той отговаря за разрастването на бизнеса на Лесафр България ЕООД на традиционния пазар, както и за развитието на партньорствата с дистрибутори и търговци.

Контакти:

g.nenkov@lesaffre.com
+ 359 88 497 9607

Lesaffre Bulgaria Лесафр България Правим хляба голям

Гюнай Емир

Мениджър Продажби Южна България.

Гюнай се занимава с внос и дистрибуция на мая за хляб повече от 20 години. Той е един от първопроходците в този бранш. Заемал различни позиции, свързани с логистика, търговия и отношения с клиенти в дистрибуторски фирми, предлагащи продукти на Лесафр. През 2012 г. заема позиция Мениджър продажби Южна България към Лесафр България ЕООД. Високият му професионализъм и надежност помагат на клиентите и партньорите ни да развиват успешно своя бизнес.
Контакти:

g.emir@lesaffre.com
+359 88 586 3683
Петър Елефтеров - екип Лесафр България

Петър Елефтеров

Експерт Бизнес-развитие за Северна България.

Петър отговаря за налагането на продуктите на Лесафр в индустриалния, крафт и В2С сегмента в поверения му регион. Той е с дългогодишен опит в сферата на продажбите на мая за хляб и продукти за хлебопроизводството. Преди да се присъедини към екипа на Лесафр България той успешно налага продуктите на друг конкурентен бранд. Предишният му опит е в сферата на В2С търговията в сектора на хранители продукти, Изключително проактивен и последователен, Петър умее да създава и поддържа взаимноизгодни отношения със своите клиенти.
Контакти:

p.elefterov@lesaffre.com
+359 88 622 5248
Стефан Филипов - екип Лесафр България

Стефан Филипов

Специалист Бизнес-развитие.

 
 

Той отговаря за налагането на продуктите на Лесафр в крафт-сегмента. Подпомага внедряването на нови рецепти и продукти на Лесафр в производствения и търговски процес на хлебопроизводителите. Стефан е с дългогодишен опит в сферата на производството и търговията с тестени изделия. Има сериозни успехи в налагането на нови технологии и процеси в крафт-сегмента. Работил е за няколко български производители. Развива бизнеса им като налага нови продукти и оптимизира оперативните процеси. Предишният му опит е в сферата на В2В търговията в сектора на здравните услуги. Вродената му любознателност, както и проакивната му натура, заедно с редицата проведени вътрешнофирмени обучения му дават умения за преговори и създаване на добри и дългосрочни отношения с клиенти.

Контакти:

s.filipov@lesaffre.com


+359 88 850 8119

Димитър Вълчев - екип Лесафр България

Димитър Вълчев

Мениджър Бизнес-развитие в индустриалния сегмент.

 
 

Димитър отговаря за налагането на продуктите на Лесафр в индустриалния сегмент. Той е завършил Пловдивския университет по хранителни технологии.  Веднага след завършването на университета започва работа в хлебозавод, където е работил на всички работни позиции в производството преди да стане главен технолог. Димитър е изключителен професионалист, проактивен и комуникативен. Голяма част от новите и здравословни хлябове, предлагани на българския пазар дължим на иновативността и смелостта на Димитър.

Контакти:

d.valchev@lesaffre.com


+359 88 621 1034

Елица Павлова - екип Лесафр България

Елица Павлова

Главен счетоводител.

Елица е завършила УНСС, специалност „Счетоводство и контрол“. Има опит в областта на финансовата отчетност в търговията с бързооборотни стоки, както и услуги като рекламна дейност, спедиция и логистика. Тя организира, осъществява и контролира цялостната счетоводна дейност на фирмата в съотвествие с нормативните и фирмени стандарти и политики. Има експертни познания във внедряването и работата на SAP ERP.
Контакти:

e.pavlova@lesaffre.com
+359 88 511 6597
Росица Кръстева - екип Лесафр България

Росица Кръстева

Административен и финансов контрол.

Росица е завършила УНСС, специалност „Счетоводство и контрол“, магистърска степен. Тя е заемала различни ръководни позиции в няколко международни компании в областта на логистика и транспорт. В Лесафр България ЕООД тя отговаря за административното обезпечаване на работния процес, финансов контрол и регулярен монитоинг на финансовите параметри на дружеството.
Контакти:

r.krasteva@lesaffre.com
+359 88 850 8119
Димитър Мичев - екип Лесафр България

Димитър Мичев

Координатор продажби и логистика

Димитър работи за Лесафр България ЕООД през последните 6 години. Той отговаря за заявките и доставките на стоките, документооборот и транспорт. Поддържа постоянен контакт с клиенти в цялата страна, организира навременната логистика, както и съпровождането на всяка доставка с необходимите документи. Работи със SAP ERP и владее този инструмент изключително добре. Позитивен и отдаден на работата си, Димитър е надежден и лоялен колега и партньор. Контакти:

d.michev@lesaffre.com +359 88 586 3213
Ангел Мичев - екип Лесафр България

Ангел Мичев

Началник склад

 

Ангел е най-дългогодишния член на екипа на Лесафр България ЕООД. Той работи в компанията от самото й създаване и поддържа добри отношения с основните партньори и следи за ритмичността на техните доставки. Неговият професионализъм и дълбоки познания за пазара помагат за поддържането на оптимални стокови количества, както и за правилното разпределение между различните клиенти и дистрибутори.

Контакти:

а.michev@lesaffre.com
+359 88 586 3251

Йордан Пенев

Мениджър Baking Center

 

Йордан Пенев – Мениджър Baking Center

Йордан е завършил Университет за хранителни технологии – Пловдив. Последните петнадесет години той е работил за САМЕКС ООД – фирмата, ръководеща Dunkin’ Donuts и KFC в България. Той е отговарял за развитието на цялостното портфолио на всички продуктови категории. Има опит също и като технолог-демонстратор. Запознат е както с цялостноно портфолио на Lesaffre, така и с трендовете в хлебопроизводството. Йордан е изключително опитен и доказан професионалист, който може да подпомогне създаването и въвеждането в производството на нови продукти в индустриалното хлебопроизводство и занаятчийския сектор.

Контакти:

y.penev@lesaffre.com

+359 882 443 990