Коледа и хлябът

Lesaffre Bulgaria Лесафр България Правим хляба голям

Коледа и хлябът

Въпреки превратностите на историята, хлябът и до днес е един от най-значимите символи на цивилизацията. Той носи енергията на вярата и на приемствеността; той е „инструмент“ на споделянето в ритуала на храненето. С тази своя мисия, хлябът е неизменна част от празничното очакване и от празничната трапеза.

С наближаването на големия християнски празник Рождество Христово, нека мислим за хляба като дар на общуването и да го правим с любов и отговорност. В тези дни на годината ние от „Лесафр“, както и всички наши партньори, изпитваме заслужена гордост, че с нашата работа допринасяме за съхраняване на големите традиции на хляба.

Светли празници!