10 ное. Лесафр България ще е домакин на КСО конференция

Photographer in Brussels, Belgium. Event Photography for JA Europe by Dani Oshi.

Photography for JA Europe by Dani Oshi.

Лесафр България ще е домакин на 2-дневна конференция на тема „Корпоративна социална отговорност“ за всички клонове на компанията от Източна и Централна Европа. Маркетолози и търговци ще се съберат на 15-16 ноември да обсъждат ключови въпроси като изграждане на КСО стратегия и как корпоративният интерес да води до ползи за обществото.

Външен лектор ще бъде Борис Колев, изпълнителен директор на Българската мрежа за корпоративна социална отговорност, който наскоро бе обявен и за един от 6-те най-добри социално значими предприемачи в Европа. Всеки от участниците в конференцията ще има възможност да представи интересни примери и практики от КСО дейностите на Lesaffre в своята страна.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.