19 ное. 35-и симпозиум “Yeast Cornucopia: Yeast for health and wellbeing” с подкрепата на Lesaffre

С подкрепата на Lesaffre, в периода 21-25 Октомври, 2019 г. в Анталия, Турция се проведе тридесет и петия Специализиран симпозиум по дрождите, който се организира от Международната комисия по дрождите.

Тази организация е създадена през 1966 г. в Братислава с цел целенасочено провеждане на научни изследвания в областта на дрождите. Всяка година се организират симпозиуми в различни места по света, а на четири години се провежда и Международен конгрес по дрождите, който следващата година ще бъде във Виена.

Интересът към дрождите винаги е бил голям, защото те са важни индустриални микроорганизми, които са били използвани в многобройни традиционни, както и много нови биотехнологични приложения. Темата на 35-ия симпозиум е “Yeast Cornucopia: Yeast for health and wellbeing”.  Като целта на симпозиума беше да се предоставят най-новите и актуални разработки по получаване на храни и напитки с дрожди, производство на съставки и технологични добавки, произведени от дрожди, последните разработки в генетиката на дрождите и геномиката и таксономични изследвания на дрождите с акцент върху екологията и биоразнообразието, пробиотичните дрожди и ролята на дрождите за подобряване на здравето и благополучието на населението.

Цялата палитра от разнообразни изследвания беше представена чрез един пленарен доклад, осем  основни доклада,  54 доклада  и 78 постерни презентации. Симпозиумът събра над 200 учени от университети и изследователски центрове, както и такива от индустрията от над 44 държави от петте континента.

Провеждането на симпозиума бе щедро подкрепено финансово от редица турски и международни спонсори, като – Pakmaya, TUBITAK, AB Bioteck, Lessafre, EFES Anadolu, iBiocat, Lallemand, FEMS и др.

Със задоволство искам да подчертая, че повече от научните секции на симпозиума бяха в области в които научния колектив, който ръководя има значителен опит, компетентност и значими резултати. Тези области са свързани с приложния характер при използуване на дрождите за получаване на храни и напитки, хранителни добавки и технологични добавки в храните, както и пробиотични продукти. В този аспект беше и нашето представяне на симпозиума, което е свързано с разнообразието на дрождеви видове изолирани от традиционни български теста и приложението им за подобряване на качеството и безопасността на храни и хранителни добавки.

Представените резултати са получени при изпълнение на задачите поставени в научен проект на тема „Метагеномно профилиране на микробни съобщества в специфични български хранителни продукти“, финансиран по Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ на Министерството на образованието и науката. По време на дискусиите на симпозиума се откроиха и редица възможности бъдещи съвместни дейности с колеги от университети от Европа, Япония, Южна Африка и Канада в новите актуални направления на метагеномни изследвания на микробни асоциации, свързани с храни и напитки и се формираха работни групи за подготовка на предложения за финансиране по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и следващата „Хоризонт Европа“.

В заключение искам да отбележа, че предоставената ми възможност за представяне на симпозиума е чудесен  пример за съвместна подкрепа на научните изследвания от държавата в лицето на Министерството на образованието и науката и бизнеса в лицето на Лесафр България ЕООД, които финансираха моето участие.

Проф. Ангел Ангелов

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.