Науката говори с Милена Георгиева

Науката говори с Милена Георгиева

Милена Георгиева е доцент молекулярна биология към Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди, БАН. Научните ѝ интереси са насочени в сфери като генетика, епигенетика и биомедицина. Акцентът на научно-изследователската ѝ работа е в сферата на процесите на клетъчното стареене. В своята ежедневна работа Милена използва дрождите захаромицети като моделен обект за изучаване на най-фините молекулни механизми на стареенето. 

За Милена познаването на молекулните и генетични нюанси на живата клетка е ключът към здравословно, пълноценно съществуване и остаряване. Като изявен специалист в областта на молекулярната биология, генетика и епигенетика Милена вярва, че живеем в интересни времена, в които ставаме свидетели на генетична революция. В сферата на биомедицината вече много ясно различаваме времето „ПРЕДИ и СЛЕД” разчитането на човешкия геном. Времето „СЛЕД” бележи не само началото на новото хилядолетие, но поставя и началото на повратен момент в науката за живота. Съвременната биология и медицина започват да се съобразяват с почерка на нашите гени и да отчитат спецификата на собствената ни ДНК. Вече говорим за модерни терапии на генетични и социално-значими заболявания, търсим персонализирани подходи за забавяне на стареенето, за поддържане на тялото биологично младо.

Милена е автор на над 100 научни и научно-популярни публикации. Тя е ревностен комуникатор на науката, гост-лектор е на многобройни фестивали и научни събития, чест гост в радио- и ТВ-предавания. Лектор е на TED платформата.