Нашето Кредо

Нашето кредо

10 милиарда жители на планетата през 2050!

И това е толкова скоро. Човечеството, всеки един от нас, ще срещне непредвидени предизвикателства: как да се изхранваме пълноценно, здравословно, да съхраним качеството си на живот, когато източниците на храна ще стават по-малко, по-нискокачествени и замърсени?

Предизвикателството е огромно, сложно и спешно. Готови ли сме да го посрещнем?

От хилядолетия ферментацията е била използвана по целия свят: да преработва отпадъци, да съхранява храната, да и придава вкус… И вече 170 години, ние от Lesaffre, прилагаме нашият опит и с отдаденост работим в тази невероятна област. Ние вярваме, че ферментацията е един от най-обещаващите пътища към изхранването на 10 милиарда души по сигурен, здравословен и устойчив начин.

Нашето кредо е да бъдем един от лидерите в областта на ферментационните процеси.

В наши дни микроорганизмите и микроелементите създават ново поле за развитие, за изследване, ново разширяване на границите. Изправени пред тези предизвикателства, ние знаем, че не можем да се справим сами. Нашият екип с много отдаденост и преданост работи за заздравяване на връзките с нашите клиенти и партньори.

Lesaffre Bulgaria Лесафр България Правим хляба голям
Lesaffre Bulgaria Лесафр България Правим хляба голям

Навсякъде, по целия свят, в заводите, в изследователските лаборатории, в офисите ни…. нашите екипи влагат своята енергия и ентусиазъм в изграждането на стабилни партньорски отношения, за да създават, развиват и обучават, и за да продължават напред.


Затова ние, заедно с нашите клиенти, партньори, учени и колеги всеки ден развиваме безкрайния потенциал за приложение на микроорганизмите. Това е ключът на нашия успех.

Работим заедно за облагородяването и изхранването на планетата!