ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЛЕСАФР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА 

УЕБСАЙТА www.lesaffre.bg

I. Какво съдържа настоящата Политика относно личните данни? 

Настоящата Политика относно личните данни предоставя информация относно това, как се обработват личните Ви данни, когато използвате уебсайта www.lesaffre.bg, администриран от Лесафр България ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, район Искър, Търговски център Европа, бул. Искърско шосе № 7, вписано в Tърговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121793712, тел. +359 (02) 873 14 39, +359 885 863 213, +359 887 700 411, и-мейл: office.bg@lesaffre.com

Политиката относно личните данни обяснява какви лични данни се обработват, с каква цел, за какъв период от време съхраняваме личните данни, как да осъществявате достъп и да актуализирате личните си данни, опциите, които имате по отношение на личните си данни, и къде можете да намерите допълнителна информация

II. Какви лични данни обработваме? 

При създаването на Ваш акаунт на уебсайт www.lesaffre.bg събираме информация, включително лични данни за Вас, в ролята Ви на потребител. Тази информация може да бъде: имейл, телефон, две имена, позиция /пекар, технолог, собственик и др./, както и всяка друга информация, предоставена доброволно от Вас.  

III. С каква цел обработваме личните Ви данни?

Изпращане на бюлетини и промоции, в случай, че сте дали изрично съгласие за това. 

Личните данни се обработват само: 

  • с изричното Ви съгласие; или, 
  • когато е необходимо във връзка с изпълнение на законовите ни задължения. 

Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, имате право да оттеглите своето по всяко време.  Това действие няма да засегне валидността на обработването преди оттеглянето на съгласието. Ако изберете да не ни предоставяте информацията, посочена по-горе, последицата може да бъде невъзможност от наша страна да ви предоставим изцяло или частично услугите предлагани на уебсайт www.lesaffre.bg

IV. Кой носи отговорност за събраните лични данни?

Лесафр България ЕООД 

Предоставяне на данни на трети лица.  

Личните Ви данни се обработват изключително за целите, посочени по-горе, и ще бъдат споделяни стриктно само въз основа на принципа „необходимост да се знае“. 

Във връзка с изпълнението на предоставяните от нас услуги може да споделяме информация с нашите доставчици на рекламни услуги за целите, посочени по-горе. 

V. Какви са правата ми относно моите лични данни?  

Стремим се да поддържаме информацията си възможно най-точна. Вие имате достъп до личните си данни, можете да заявявате корекция или изтриване на лични данни (но само в случаите, в които те вече не се изискват за целите посочени по-горе), както и ограничаване на обработването им. За да извършите актуализация, моля свържете с нас на посочените в началото на Политиката относно личните данни контакти за връзка. 

Право на преносимост на данни  

Имате право да получавате лични данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на Лесафр България ЕООД, в структуриран, дигитален вид и да изпращате тези данни до други страни, ако това е технически осъществимо. Моля, свържете се с нас чрез контактите за връзка, посочени в настоящата Политика относно личните данни. 

Право на подаване на оплакване 

Ако имате проблеми, запитвания или оплаквания относно обработването на личните Ви данни, моля, свържете се с нас чрез контактите за връзка, посочени настоящата Политика относно личните данни за допълнителна информация.  

Също така имате право да подадете оплакване към Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, София, имейл: kzld@cpdp.bg.  

VI. Друга информация относно личните Ви данни

„Бисквитки“ и сходни технологии   

Лесафр България ЕООД използва „бисквитки“ и сходни технологии, които събират и съхраняват информация, когато посещавате уебсайт www.lesaffre.bg. Това се прави с цел Лесафр България ЕООД  да може да идентифицира Вашия браузър за интернет и да събира данни за използването на сайта ни от Ваша страна, кои страници посещавате, продължителността на посещенията Ви, както и да разпознава тази информация, когато се връщате на сайта, за да подобряваме практическата Ви работа при посещение на нашия уебсайт. Можете да контролирате и да задавате предпочитания за „бисквитките“ от настройките на браузъра си.  

Сигурност на личната Ви информация   

Внедрихме технология и правила с цел защита на поверителността Ви от неупълномощен достъп и неправомерно използване. По-конкретно може да използваме шифроване за някои от услугите ни, прилагаме процеси за удостоверяване и проверка при достъп до услугите на Лесафр България ЕООД и редовно проверяваме и оценяваме ефективността на мерките ни за сигурност. 

Прехвърляне на лични данни  

В случаите, в които личните Ви данни са прехвърлени към трети лица и/или към упълномощени трети страни, намиращи се извън България (включително извън Европейската икономическа зона), ние предприемаме организационни, договорни и правни мерки, за да гарантираме, че личните Ви данни се обработват единствено за целите, упоменати по-горе, както и че са приложени подходящи нива на защита с цел предпазване на личните Ви данни.  Тези мерки включват Задължителните правила за прехвърляния и одобрените от Европейската комисия механизми за прехвърляне към трети страни в държави, за които се счита, че не осигуряват подходящо ниво на защита на данни, както и всякакви допълнителни местни законови изисквания.

С изключение на изложеното в тази Политика относно личните данни, ние няма да разкриваме каквито и да било лични данни без разрешението Ви, освен ако не сме законово упълномощени или задължени да направим това, или, ако не смятаме, че подобно действие е необходимо с цел защита и/или предпазване на нашите права, собственост или лична безопасност, както и тези на нашите потребители/клиенти или други физически лица. Личните Ви данни ще бъдат предоставяни на надзорни агенции, данъчни служби и разследващи органи само ако Лесафр България ЕООД бъде задължено да направи това по закон или заповед на административен орган. 

Ако се свързвате с нас чрез социални медии 

Ако изберете да взаимодействате с услугите на Лесафр България ЕООД, като нашите приложения, уебсайт или съдържание, чрез социални медии, като LinkedIn, Facebook и/или Twitter, личните Ви данни (като името Ви и фактът, че се интересувате от Лесафр България ЕООД) ще бъдат видими и за всички посетители на личната Ви страница в LinkedIn, Facebook и/или Twitter съгласно настройките Ви за поверителност в услугите на социалните медии. Лесафр България ЕООД  не носи отговорност за обработването на такива лични данни или за правилата за поверителност на уебсайтовете на такива социални медии.    

Когато се свързвате с нас чрез социални медии (например, когато публикувате коментар, качвате медиен файл, изпращате съобщение или ни харесате чрез натискане на бутон „Харесване“, може да получим Ваши лични данни (като Вашите (потребителско) име, снимка на профила, роден град, имейл адрес и пол)). Ще използваме данните, получени от социалните медии, в съответствие с тази Политика относно личните данни. 

За какъв срок запазваме данните Ви? 

Личните данни, обработвани от Лесафр България ЕООД в съответствие с тази Политика относно личните данни, ще бъдат изтривани или обработвани в анонимен вид (така че да не е възможно да бъдете идентифицирани)  в рамките на 10 години след последното ни взаимодействие с Вас. 

Във всички случаи информацията може да бъде запазена за а) по-дълъг период, когато съществува законова или регулаторна причина за това (в този случай тя ще бъде изтрита, след като вече престане да е необходима за законовата или регулаторната причина) или б) по-кратък период, когато лицето възразява срещу обработването на личните му данни и вече не съществува законова причина за запазването им. 

Промени в Политиката относно личните данни  

Настоящата Политика относно личните данни може да бъде променяна във времето. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Политиката относно личните данни за възможни промени. Най-актуалната промяна на тази Политика относно личните данни е извършена през месец септември 2020 г.