17 мар. Учредяваме конкурс „Получаване и приложение на стартерни култури“ в УХТ, Пловдив

Лесафр България винаги е подкрепял иновативността и предприемачеството в професионалното  развитие на младите хора. Имаме удоволствието да обявим, че учредяваме Конкурс за научно-изследователска разработка за студенти от специалност „Биотехнология“ в Университета по хранителни технологии, на тема: Получаване и приложение на стартерни култури – дрожди и млечно-кисели бактерии при производство на хляб и хлебни изделия.

 

Материалите за конкурса трябва да бъде представени в текстови формат до 20 страници структуриран както следва:

  • анализ на състоянието
  • изследователска част
  • заключение

Моля, изпращайте материалите на адрес: r.tsaneva@lesaffre.com

 

Крайният срок за участие е 30.04.2019 г., като в конкурса могат да участват всички редовни и задочни студенти от специалност Биотехнология.

Работите ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател проф. д-р Ангел Ангелов.

 

Победителят в конкурса ще получи награда от 500 лв и грамота, които ще бъдат връчени от Ректора на УХТ по време на Националния семинар Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи, който ще се проведе в Пловдив в периода 14-17.05.2019 г.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.