20 дек. Нов член в екипа на Лесафр за Северна България

Петър Елефтеров е член на екипа на Лесафр България ЕООД от Октомври 2019г на позиция Експерт Бизнес-развитие за Северна България. Той отговаря за налагането на продуктите на Лесафр в индустриалния, крафт и В2С сегмента в поверения му регион.

Петър е с дългогодишен опит в сферата на продажбите на мая за хляб и продукти за хлебопроизводството. Преди да се присъедини към екипа на Лесафр България той успешно налагаше продуктите на Пак мая.

Предишният му опит е в сферата на В2С търговията в сектора на хранители продукти, заемал е позиция Регионален мениджър продажби към Биосет ООД. Вродената му любознателност, както и проакивната му натура, заедно с дългият му търговски опит му дават умения за създаване и поддържане на добри и дългосрочни отношения с клиенти.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.