11-тото издание на ключовата конференция за бързоборотни стоки и търговия на дребно Retail in Detail 2016   се проведе у нас на 25 октомври. Еднодневната програма привлече десетки участници, и традиционно покри актуални теми, които вълнуват производителите, търговците, дистрибуторите, законодателите, регулаторите и анализаторите в сектора.

„Лесафр България“ за първи път участва в конференцията с включване в един от панелите – „Общият балкански пазар – мит или реалност?“. Дискусията с модератор Катя Димитрова, Председател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА линк), беше сред най-атрактивните на конференцията.

Получи се оживен разговор и споделяне на практически и полезен опит между участниците: Eлена Герганова, член на съвета на директорите на „Гимел“, Здравко Минчев, съсобственик и мениджър бизнес развитие на сладкарници „Неделя“, Огнян Лахчев, Marketрlace мениджър в еMAG България, Павел Пенчев, прокурист на „Еконт“ и Венета Писарска, управител на Lesaffre за България по следните акценти:

–        Промени в поведението на марките при излизане на съседен / регионален пазар

–        Има ли разлика в стратегиите на локални и международни марки?

–        Сходства в потребителското поведение на пазарите в Балканския регион

–        Разлики, дължащи се на културни специфики или мащаби на пазара

–        Проба-грешка: успешни примери

Венета Писарска говори за подхода и опита на компанията в глобален план при придобиване на производствени мощности в нови държави. Френската компания притежава заводи в 60 държави по света и има богат опит както в адаптирането на работата си спрямо местни и регионални специфики, така и адаптирането на местните продукти и производство към корпоративните си стандарти и политики.