Декларация за информираност при кризисно положение

До партньорите на Лесафр България ЕООД :

Във връзка с настъпилата здравна ситуация в глобален план, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 информираме нашите клиенти и партньори, че продуктите, разпространявани от Лесафр България ЕООД не са източник и заплаха от коронавирус COVID-19.

Във връзка с информацията, предсоставена от СЗО (Световна Здравна органиция) и Европейският център за Здравна превенция и контрол ние деклалираме, че хлебната мая и добавките за хлебопроизводството, в качеството си на суровини (включително и тези, които се доставят от страни извън Европейския съюз) не представляват потенциална заплаха като преносител на коронавирус COVID-19 и не застрашават здравето на хората, ползващи продуктите.

Декларация за информираностДекларацията е подкрепена от следната информация:

  • „Няма информация, че Covid-19 се разпространява чрез храната и няма доказателства, че хранителни продукти, внесени в Европейския съюз в съответствие с официалните разпоредби за внос на животински и човешки храни от Китай, представляват риск за здравето на гражданите от ЕС във връзка с разпространението на Covid-19. Начинът на разпространението на вируса е от човек на човек.“

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers

  • “Хора, получаващи пратки, не представляват риск за разпространение на коронавирус Covid-19. От опит с други коронавируси е известно, че те не оцеляват дълго върху предмети като писма или пратки.“

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

  • “С оглед на наличната информация няма налични данни за оцелели коронавируси във външна среда (няколко часа във неблагоприятна суха външна среда) и времето за транспорт от Китай, рискът от разпространение на коронавирус Covid-19 се счита за пренебрежимо нисък.“

Превод от https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

С цел подсигуряване на максимална ефективност в кризисна ситуация в Лесафр Българиа ЕООД бе създаден кризисен щаб и бяха въведени следните мерки за предотвратяване на коронавирус Covid-19 и друг вируси сред служителите и партньорите ни:

  • Ограничаване на пътуванията на служителите – вътрешни и международни, най-вече в страни с регистрирани случаи на Covid-19
  • Отмяна на планирани срещи с чуждестранни граждани (гости, колеги от други офиси)
  • Пренасочване на възможно най-голяма част от срещите по Skype или телефон
  • Запознаване с правилата на хигиена на служителите и посетителите на офиса на Лесафр България ЕООД. Въвеждане на задължителни процедури по измиване на ръце след всяка интеракция с външни лица.
  • Ограничаване на физически допир с външни лица – ръкостискане и други неформални форми на допир.
  • Поддържане на разстояние от 2 метра между служители и клиенти.
  • Мониторинг на физическото състояние на служителите: телесна температура, симптоми на разболяване – кашлица, кихане или затруднено дишане.

 

С оглед да подсигурим сигурността на нашите партньори, се ангажираме да поддържаме прозрачност при възникване на кризисна ситуация.

С уважение:                                                                                                               София,

Венета Писарска                                                                                        04.03.2020

Генерален директор на Лесафр България ЕООД

Категория
Новини