Интервю с г-жа Венета Писарска, управител на Лесафр България, член на БСК

Ефектът от пандемията и промените в начина на работа. Интервю с г-жа Венета Писарска, управител на Лесафр България, член на БСК

Пандемията от COVID-19 постави на изпитание почти всички сектори в икономическия и обществения живот на държавите по цял свят. Трябваше да се взимат мигновени решения, без предварителни анализи и често в името на оцеляването. Разкажете:

Кое е първото, което направихте, когато разбрахте, че държавата „затваря“ заради пандемията?

Лесафр доставя мая за хляб и суровини за хлебопроизводството, без които не може да се произвежда хляб. Освен професионалното задължение към нашите клиенти-хлебопроизводителите за доставка на качествени суровини, ние имаме и огромното морално задължение към крайните потребители. Хлябът е основна храна и в периоди на криза, в съзнанието на хората, неговата липса е синоним на думата „глад“.

Следяхме развитието на пандемията в различните части на света в реално време, тъй като Лесафр България е част от група, която има филиали и заводи в близо 180 страни. Кризисните щабове във всички страни бяха активирани и това ни даде възможност да видим как нашите колеги се справят с възникналите обстоятелства и да се подготвим. При нас проблемът беше да осигурим изключително високите количества суровини, за да има хляб за всеки, дори и в условията на презапасяване, както и да успокоим клиентите си, че няма място за притеснение. Поддържахме ежедневна комуникация с всички клиенти и следяхме развитието на ситуацията. Имахме готовността, колкото и малък екип да сме, да поемем и да подсигурим извънреден транспорт, за да достигне необходимото количество мая до хлебозаводите в необходимите кратки срокове. По този начин самите клиенти видяха, че могат да разчитат на нас и да се фокусират върху производството и доставката на пресен хляб за хората.

Кой е първият служител, когото извикахте?

Целият екип на Лесафр България беше информиран ежедневно за развитието на пандемията в другите страни. Сформирахме кризисния щаб още преди затварянето и постоянно следяхме и анализирахме хода на заявките и запитванията за извънредни доставки от страна на хлебозаводи, дистрибутори и супермаркети. Целият екип беше мобилизиран и в постоянен контакт с клиентите и със заводите ни, за да можем да осигурим регулярен внос.

Какви стратегически ходове предприехте? Как бизнесът ви устоя в този исторически момент?

За няколко дни заявките ни се удвоиха, утроиха и непрекъснато се променяха. Предизвикателството пред нас беше как да издържим на напрежението и как да поемем и организираме този огромен обем от работа с екипа, които имаме. Така, че бързата мобилизация, изключителната адаптивност и ефикасна комуникация са без съмнение ключови фактори в създаването на усещане за сигурност в най-несигурните моменти за бизнеса и целия сектор.

Разбирането и поемането на отговорност от екипа, ангажимента пред клиентите, както и приноса на всеки един от нас помогна много бързо да защитим изграденото с години доверие с всички партньори по цялата верига: от нашите заводи-производители на суровините, през транспорта до складовете на нашите клиенти – хлебопроизводителите.

Адаптивност, доверие и креативност са спойките, които помогнаха на екипа да изнесе тежката работа, дадоха увереност на клиентите и ни помогнаха да защитим името и репутацията си на надежден партньор, на които винаги може да с разчита.

Бързите мерки, които ви помогнаха да се справите?

Виртуалният офис и ежедневните оперативки онлайн вече бяха станали част от нашето ежедневие и всеки един от нашия екип в реално време можеше да споделя и коментира. Така всеки знаеше каква е неговата отговорност и неговия принос. Беше изключително натоварено, но в този момент мислите ни бяха как да бъдем максимално близо до нашите клиенти и да отговорим максимално адекватно на голямото търсене. Мисля, че всички в този момент разбирахме огромната отговорност която носим и огромното предизвикателство, което се задаваше пред нас.

Разбира се ключова роля изигра изключително бързата мобилизация и адаптация на екипа към създаващата се обстановка. Кризисният щаб имаше постоянен достъп до клиентските заявки, движението на камионите от нашите заводи в Унгария, Турция, Австрия и Хърватска, преминаването на стоките през границите и достигането до клиентите в необходимите срокове.

Търговският екип на Лесафр беше в постоянен контакт с клиентите и дистрибуторите ни и ги информираше, координираше заявките и доставките, и помагаше да се успокоява обстановката. Чувството на доверие, споделената отговорност и адаптивността са без съмнение фактори, които ни помогнаха да се справим, а и нашите клиенти да се уверят, че могат да разчитат на Лесафр и да се чувстват сигурни и защитени с нас в мирни и кризисни времена.

Настъпиха ли промени в екипа? С какви хора се разделихте, какви хора назначихте?

Тази година е различна и тя има много силно отражение върху всеки един от нас, в професионалния и личния живот. Екипът на Лесафр България е в същия състав, но тези няколко месеца ни промениха както никога досега. Сега огромното количество работа, което застана пред нас и трябваше да изнесем на плещите си, ни накара да израснем като екип, като хора и като лидери.

Кои са уроците, научени от пандемията, които според вас са приложими при извънредна ситуация, която никой не е могъл да предвиди?

Само за няколко дни всякакви по вид и размер компании и бизнеси в целия свят, хора от всички региони и континенти се замислиха за това как да се справят със заплахата, както и за оцеляването си. А откакто свят светува оцеляват само най-лесно адаптиращите се. Адаптациягъвкавост и креативно мислене, бърза реакция във всички ситуации са първите качества, които белязаха изхода от тази ситуация, не само в нашия сектор и не само в нашата държава.

Днес, няколко месеца по-късно, Лсафр България е разпознаваем вече не толкова с това, че е част от голяма международна структура, доставчик на продукти за хлебопроизводството, а с това, че беше ежедневно до клиентите си, подсигури им безпроблемна работа и им помогна те, на свой ред, да се адаптират и адекватно да отговорят на ситуацията. Изграденото доверие и споделената отговорност се оказаха ключови в отношенията с нашите клиенти и партньори, в отношенията в екипа ни и в отношенията с нашите контрагенти в групата.

Офисът и дистанционната работа – коя е вашата работеща формула? Вашето виждане за развитие на екипа и на бизнеса в новата реалност?

Виртуален офис, виртуален пекарски център и постоянна близост и работа с клиентите. Сега, няколко месеца по-късно, си давам сметка за несравнимо по-голямата ни ефикасност при виртуална работа, за голямата реактивност на екипа, за изключителното чувство за споделена отговорност в доверието, което се изгради в екипа и с клиентите ни.

Бързо адаптирахме сайта си, за да можем да работим ефикасно с него, увеличихме активността си в социалните медии, за да можем да информираме нашите клиенти за всички новини, които се отнасят до поддържането и възможностите за развитие в бизнеса.

Ние винаги сме слагали високи стандарти и сме успявали да повлияем на хода на бизнеса, но този път да работим виртуално с хлебозаводи и пекари е нашето голямо предизвикателство в новата реалност.

Дата
Категория
Новини