Лесафр България връчи наградата на победителката от конкурса за научно-изследователски разработки

Лесафр България награждава победителката от конкурса за студенти от специалност Биотехнологии на тема: Биотехнологични методи за получаване на хлебопекарски дрожди и приложението им за производство на хляб и хлебни продукти.

Победителката в конкурса е младата студентка Константина Чешмеджиева, която убедително спечели с разработката й на тема: „Киселинна устойчивост на дрожди, използвани в кисели теста“

Наградата бе връчена от г-жа Венета Писарска – Управител на Лесафр България.

„Ние от Лесафр България, като представителство на Lesaffre Group винаги търсим възможност да стимулираме младите умове и да поощрим желанието на учащите се да се кооперират с индустрията. Благодарни сме на ръководството на катедра „Биотехнологии“ към Университета по Хранителни технологии и най-вече на проф. Ангелов с предоставената от тях възможност за сътрудничество.“ – сподели г-жа Писарска – „младата и находчива Константина ни спечели с ентусиазма си и дълбочината на разработката и в изложената тема. Индустрията ни има нужда точно от хора като нея.“

Лесафр Груп е световен експерт в сферата на ферментационните процеси, създава иновативни и висококачествени продукти, адаптирани към нуждите на производителите и към тенденциите в консумацията на хлебни изделия. Разполага с над 70 филиала, 63 завода и продуктите му се разпространяват в над 180 държави по целия свят. Всеки трети хляб на планетата е направен с продукт на Лесафр.

Основна мисия на групата е изхранването и облагородяването на планетата. Ферментационните процеси са един от ключовете, които  дават възможност за изпълнението на такава задача. Затова ние непрекъснато се стремим към изучаването и прилаганена на практика на действието на различни микроорганизми и най-вече хлебопекарските дрожди.