Подкрепа за професионалното образование

По традиция и тази година Лесафр България подкрепи учениците от ПГОТ „Св. Иван Рилски“ от гр. Перник с поощрителни награди. Дарението бе прието от Г-жа Мария Герчева – директор на гимназията с много благодарност и признателност за безвъзмездната подкрепа. Връчваща бе г-жа Цанева – маркетинг мениджър на компанията.

С тази инициатива ние от Лесафр България искаме да подкрепим младите таланти в областта на хлебарството и сладкарството и да ги окуражим да продължават да развиват тази важна професия. В тези турболентни времена е важно да подкрепяме образованието и редовно да напомняме за нашите ценности. Защото знаем, че никой не е по-голям от хляба.

Дата
Категория
Новини