11 окт. Solub’lin – революция в пазара на подобрителите

solubl-in_visuelSolub’lin – eдна новаторска концепция без паралел в света на подобрителите
Иновативният подобрител Solub’lin , чиято технология е разработена във Франция, успешно намира приложение в Европа, а от днес – вече и в България! Заслугата за разработването ѝ е на Lesaffre, а първият завод, който я приложи беше „Хлебопроизводство“ Стара Загора.

Какво прави Solub’lin различен от останалите подобрители?
Какви са предимствата, които Soubl’in предоставя на индустриалните производители?
Как да се възползвате от предимствата на Solub’lin ?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.